Функционални качества на ПВЦ дограмата

По отношение качествата на PVC  дограмата има голямо изобилие. Ще се опитаме да изброим по систематизиран и обобщен начин всяко едно от тях:

От гледа точка на строителната и физика, ПВЦ дограмата е комплекс от топлоизолация, пароизолация, въздухо проницаемост, звукоизолация.

ПВЦ дограмата притежава още осветеност, в това число светло пропускливост и слънцезащита;

ПВЦ дограмата дава гаранция за безопасност и устойчивост при вятър, защита от проникване, лесно обслужване;

Наясно сме, че през прозорците се губи много топлина, повече отколкото през стените, пода и тавана. Ето, защо и изборът на дограма има значение за надеждната защита при студ.

Проветливостта и проникването на студения въздух, могат да бъдат предотвратени с добрите уплътнители на дограмата.

За да бъде избегнат проблема от пълна изолация и приток на въздух, които за предотвратяване на възможната поява на конденз е важен, то решението е с използване на специални системи за самовентилация. В резултат от канали разположени в камерите на профилите или вградени в профилите, използват се специални климатични клапани.
Въздух има възможност да прониква между профилите на дограмата или стените, или сглобките на самите профили. Ако има наличие на такава инфилтрация, то значи и монтаж или изработка на дограмата са неправилни.
ПВЦ дограмата е най-слаба от гледна точка на звукоизолацията. Това обаче може да бъде превъзмогнато, чрез монтажа на по-дебело стъкло и запълване на стъклопакета от инертен газ.

Може да се използват и по-специални стъкла, притежаващи повишена звукоизолация.
Сред най-ваните функции на прозорците се нарежда пропуска на слънчевата светлина. На всяко помещение му трябва достатъчна светлина. За съвременният дизайн и мода за огромна остъклена площ са нужни прозорци с високо съпротивление на топлопредаване.

В общи линии качествената ПВЦ дограма в добро съчетание на стъклата може да е идеалното решение за вашият дом. Остава само да изберете фирмата, която да се заеме с изпълнението на поръчката.

Публикувано в ПВЦ дограма. PVC дограма. Постоянна връзка.